Reklama

„Dom Mały i Duży'' do likwidacji

Opublikowano: pon, 16 sty 2017 16:00
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Zarząd Powiatu Kłodzkiego w dn. 10 stycznia 2017 roku podjął uchwałę o rozwiązaniu umowy z prowadzącą placówkę Fundacją Mały i Duży w Kłodzku

Wobec niemożności sprawdzenia faktycznej sytuacji czternaściorga dzieci powierzonych pieczy „Domu Małego i Dużego”, ze względu na ochronę tych dzieci i zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych, wychowawczych i psychologicznych, a także w związku z niewywiązywaniem się Fundacji Mały i Duży z zapisów umowy o „Prowadzeniu na terenie powiatu kłodzkiego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga wychowanków” z dn. 3 sierpnia 2015 roku w szczególności poprzez nie wykonywanie obowiązków z zakresu kontroli wynikających z umowy, Zarząd Powiatu ze skutkiem natychmiastowym postanowił rozwiązać przedmiotową umowę.

Poniżej kalendarium wszystkich działań, w konsekwencji których Zarząd Powiatu zmuszony był podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy z Fundacją Mały i Duży.

 

Kalendarium wydarzeń

 - 3 sierpnia 2015 r. Powiat Kłodzki podpisał z Fundacją „Mały i Duży” z Kłodzka umowę na „Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.”

- Fundacja wystartowała w konkursie ofert, który wygrała, przedstawiając najkorzystniejsze warunki. Umowa zawiera szczegółowe wytyczne, co do wypłacania publicznej  dotacji w wysokości 1 mln 134 tys. zł (13 transz) na prowadzenie działalności w okresie trwania umowy (sierpień 2015 - grudzień 2017). 

- Fundacja pp. Majowiczów (Małgorzata Majowicz – prezes, Oktawiusz Majowicz – zastępca prezesa) została w umowie zobowiązana m.in. do: a) wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskała, b) zapewnienia wychowankom odpowiednich warunków, c) zatrudnienia właściwej kadry, d) prowadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej, e) składania sprawozdań częściowych (kwartalnych i rocznych).

- Prowadzący Fundację zgodzili się na zapisy mówiące o sposobie przeprowadzania kontroli w placówce, w tym udostępnianiu dokumentów i udzielaniu wyjaśnień i informacji. Umowa jest bardzo szczegółowa i reguluje wszystkie pozaustawowe kwestie dotyczące prowadzenia tzw. „Domu Małego i Dużego” w Kłodzku.

- W obecnej chwili w placówce przebywa 14 dzieci od 4 do 17 lat (większość z nich uczęszcza do podstawówki i gimnazjum).

- W listopadzie 2015 r. przeprowadzono pierwszą kontrolę, która wykazała pewne nieprawidłowości natury organizacyjno-finansowej. Wydane zostały zalecenia pokontrolne, które jednak do tej pory nie zostały wykonane w całości.

- 28 grudnia 2015 r. i 29 grudnia 2015 r. – odbyły się spotkania starosty i wicestarosty kłodzkiego z pp. Majowicz (Prezes Fundacji i Z-cy Prezesa), którzy zgłosili swoje oczekiwania, tj.:

a) zwiększenia  w 2016 r. kwoty na dziecko z 2 800 zł na 3 300 zł miesięcznie (zgłoszono, że środki w 2015 r. okazały się niewystarczające);

b) zagwarantowania przez Powiat stałego stanu liczbowego dzieci w placówce (14) do końca obowiązywania umowy.

28 grudnia poproszono Prezesa Fundacji o przedstawienie na kolejne spotkanie, tj. 29 grudnia 2015 r. zestawienia faktycznie poniesionych wydatków, aby możliwe było dokonanie oceny czy i w jakich kategoriach wydatków (odzież, żywność, wynagrodzenia, itp.) powstał deficyt środków – zestawienie nie zostało przedłożone. Na spotkaniu 29 grudnia ustalono termin kolejnego spotkania na 11 stycznia 2016 r. (po spotkaniu do Fundacji przesłane zostało pismo z prośbą o wypełnienie tabeli w sprawie j.w.) – Fundacja nie przedłożyła zestawienia w wyznaczonym terminie, tj. do 4 stycznia 2016 r., jednak zobowiązała się do jego przedłożenia do dnia 10 stycznia 2016 r., wobec czego Powiat pisemnie zaproponował przesunięcie terminu spotkania z 11 stycznia  2016 r. na 13 stycznia 2016 r. 

- W styczniu i kwietniu 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyły się 2 kolejne spotkania – z pierwszego pp. Majowicz wyszli, nie podejmując rozmowy, a podczas drugiego zażądali zwiększenia kwoty na utrzymanie każdego dziecka. Wobec argumentów, że podpisali umowę, z której wynika ile i jak będą im wypłacane publiczne środki finansowe – poinformowali o złożonym do sądu pozwie (sprawa jest w toku)

- Na początku czerwca 2016 r. w dalszym ciągu próbowano przeprowadzić doraźną kontrolę Fundacji „Mały i Duży” w zakresie zgodności danych zawartych w złożonych sprawozdaniach. Zespół kontrolny, mimo dwukrotnie podejmowanych prób, nie został wpuszczony do placówki, a prezes M. Majowicz, za drugim razem wprost odmawiając, zawnioskowała o zmianę terminu tej kontroli na sierpniowy. Zobowiązała się wówczas, że w sierpniu udostępni całą dotychczasową dokumentację finansową. Wniosek został uwzględniony i termin kontroli ustalono na 8-19 sierpnia 2016.

- W międzyczasie wychowankowie zaczęli skarżyć się rodzicom biologicznym i pedagogowi szkolnemu, m.in. że dom jest cały czas zamknięty na klucz, jak więzienie, że drzwi łazienek nie mają zamków (a w placówce przebywają zarówno nastoletnie dziewczynki, jak i chłopcy), że za karę ściągane są drzwi od pokojów.

- Zarząd Powiatu w lipcu 2016 r. podjął więc uchwałę o rozszerzeniu sierpniowej kontroli o zagadnienia dotyczące sprawowania opieki i wychowywania dzieci (do zespołu kontrolnego zostali włączeni pedagog i psycholog z odpowiednimi kwalifikacjami).

- W sierpniu 2016 r. p. M. Majowicz (prezes Fundacji i Dyrektor Placówki) uniemożliwiała przeprowadzenie kontroli, m. in. ograniczając pełny dostęp do dokumentacji, odmawiając składania wyjaśnień, odmawiając prowadzenia obserwacji i indywidualnych rozmów dzieci z psychologiem i pedagogiem. Przeprowadzono wyłącznie kontrolę dokumentacji finansowej  w niepełnym zakresie  w dn. 8 i 18 sierpnia  oraz dokumentacji wyłącznie 3 wychowanków również w niepełnym zakresie w dn. 18 sierpnia 2016.

- Wobec zaistnienia podejrzeń, że placówka funkcjonuje w sposób nieprawidłowy, a opieka nad dziećmi jest sprawowana niewłaściwie Zarząd Powiatu  pismem z dn. 24 sierpnia 2016 r. zawiadomił Wojewodę Dolnośląskiego i zwrócił się z prośbą o podjęcie czynności kontrolnych przez  DUW.

- 2 września 2016 r. Zarząd Powiatu wysłał  zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku; 

- 22 września 2016 r. Prokuratura Rejonowa przekazała wniosek do Sądu Rejonowego w Kłodzku Wydział III Rodzinny i Nieletnich

- Zlecona przez Wojewodę Dolnośląskiego kontrola w trybie uproszczonym odbyła się w dn. 19-27 września 2016 r. 

- 21 października 2016 r. Starosta otrzymał od Wojewody Dolnośląskiego pismo pokontrolne, w którym wskazane zostało 10 nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki, jednocześnie wyznaczono 30-dniowy termin na poinformowanie o podjętych czynnościach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

- 21 listopada 2016 r. Starosta Kłodzki informuje Wojewodę o podjętych czynnościach: 1) zawiadomieniu Państwowej Inspekcji Pracy o/Kłodzko o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wniosku o podjęcie w placówce kontroli PIP w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz prawidłowości zawieranych umów zlecenie;

2) przekazaniu informacji o nieprawidłowościach Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku oraz do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich celem dołączenia do akt sprawy prowadzonej na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kłodzku;

3) wezwaniu Fundacji do złożenia wyjaśnień.

-  8 grudnia 2016 r. PIP informuje o przeniesieniu kontroli w placówce na 2017 r. (po skierowaniu do Pracodawcy „Domu Mały i Duży” zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli P. Majowicz informuje PIP o przekroczeniu limitu kontroli, powołując się na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz informuje o trwającej kontroli innego organu).

- 20 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu podjął kolejną próbę przeprowadzenia kontroli wykonywania zadania publicznego na „Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” realizowanego przez Fundację Mały i Duży w Kłodzku (uchwała ZPK nr 237/2016).

- Dyrektor PCPR w Kłodzku w dn. 21 grudnia 2016 roku, działając na mocy upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w placówce „Dom Mały i Duży”, wezwał Fundację „Mały i Duży” do doręczenia i przekazania za pokwitowaniem dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli.

- Pismem z dn. 9 stycznia 2017 r. Zarząd Fundacji zawiadomił Dyrektora PCPR w Kłodzku, że żądanie pozostawia bez rozpatrzenia.

- W dn. 10 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął uchwałę (nr 11/2017) w sprawie rozwiązania umowy z Fundacją Mały i Duży w Kłodzku na „Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków”.

 

 

 

 

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy