REKLAMA

Wsparcie dla młodych. Wsparcie dla nauczycieli

Fundusze Europejskie wspierają polskie szkoły. Dzięki nim nie tylko remontowane są budynki, w których się znajdują. Jest wiele możliwości, na co można przeznaczyć dotacje, o których przyznanie mogą się starać organy prowadzące szkoły

 

Z Funduszy Europejskich można starać się o pozyskanie wsparcia na rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych (np. matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, czy w zakresie języków obcych). Nie zapomniano też o możliwościach pozyskiwania dofinansowania na organizację dodatkowych zajęć. Nie tylko tzw. wyrównawczych, ale też lekcji rozwijających zdolności uczniów, czy organizację kółek zainteresowań, warsztatów i zajęć laboratoryjnych. Można również uzyskać wsparcie na staże i praktyki zawodowe dla uczniów, tworzenie klas patronackich, podnoszenie umiejętności nauczycieli, itd. 

 

>> Dla uczniów i nauczycieli 

Dodatkowo z Funduszy Europejskich możliwe jest ubieganie się o przyznanie dotacji na wsparcie uzdolnionych uczniów. Mogą oni liczyć na pomoc stypendialną. 

Pomoc przewidziana jest też dla uczniów z niepełnosprawnością. Nie tylko na wypłatę dla nich stypendiów, ale przede wszystkim, aby nauczyciele mieli możliwość indywidualnej pracy z takimi osobami. 

A gdy już mowa o nauczycielach, to także oni - podobnie jak pedagodzy - mogą starać się o pozyskanie wsparcia na udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, czy nawet sfinansować zakup np. potrzebnych podręczników i ćwiczeń. Duży nacisk kładzie się również na staże i praktyki dla nauczycieli u pracodawców. Wszystko po to, aby mogli się rozwijać, a tym samym mieli więcej kompetencji i umiejętności do przekazywania wiedzy swoim uczniom. 

 

>> Renesans szkół zawodowych 

Dzięki programom finansowanym z Funduszy Europejskich prawdziwy renesans przeżywają szkoły zawodowe. Ich uczniowie nie tylko mogą liczyć na stypendia i inne wspomniane już formy wsparcia, ale też specjalistyczne pomoce. Dodatkowo uczniowie mają możliwość odbywania staży i praktyk u swoich przyszłych pracodawców. 

Nauczyciele coraz częściej sami podpowiadają swoim uczniom, co mogą robić, aby łatwiej znaleźć pracę, ale też gdzie kontynuować edukację. Korzystają przy tym z pomocy uczelni wyższych, na których mogą zorganizować zajęcia dla swoich uczniów. 

 

>> Bliżej rzeczywistości 

Dotacje przyznawane są również na zakup pomocy dydaktycznych. Wszystko po to, aby zbliżyć warsztat w szkole do naturalnych warunków pracy. 

Dyrekcje szkół już na etapie przygotowywania wniosku o dotacje powinny jednak pamiętać, aby integralną częścią takich projektów były też zajęcia dla uczniów, przeprowadzane np. z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu. Na te wszystkie formy wsparcia można starać się pozyskać dofinansowanie z programu regionalnego dla naszego województwa. 

 

Na co można pozyskać wsparcie?

>> na staże i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy organizowane we współpracy z pracodawcami

>> na uruchamianie i dostosowanie kształcenia i szkolenia w zawodach deficytowych na rynku pracy

>> na zwiększenie pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną

>> na doradztwo edukacyjno-zawodowe głównie dla uczniów

>> na przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, aby mogły pełnić funkcje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla określonych branż/zawodów

>> na podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy

>> na podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, czyli umiejętności interpersonalnych, korzystania z nowoczesnych technologii, a także metod eksperymentu naukowego

>> na kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy

>> na tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego

>> na realizację programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

>> na wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego

>> na doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów

>> na rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym

>> na podwyższanie kwalifikacji nauczy- cieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów

>> na podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze dla artykułu (0): Wsparcie dla młodych. Wsparcie dla nauczycieli

Za chwilę wybierzemy europosłów. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, czyli w okręgu numer 12, o sześć mandatów walczy 60 kandydatów. Sprawdziliśmy, jakie profity czerpać będą ci, którzy wygrają. Jedno jest pewne to mandat na bogato.

foto: użyczone

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs organizowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. W tegorocznej edycji jury przyznało 7 nagród i 14 wyróżnień. W kategorii architektura i budownictwo drewniane wyróżnienie zdobył dusznicki młyn papierniczy.

Zamów reklamę

Skontaktujemy się z Tobą

Interesujesz się reklamą w gazecie? Może chcesz wynająć billboard lub promować się na tym portalu internetowym. Uzupełnij poniższe dane, a uzyskasz ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Formularz został wysłany.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×