REKLAMA

Wsparcie dla młodych. Wsparcie dla nauczycieli

Fundusze Europejskie wspierają polskie szkoły. Dzięki nim nie tylko remontowane są budynki, w których się znajdują. Jest wiele możliwości, na co można przeznaczyć dotacje, o których przyznanie mogą się starać organy prowadzące szkoły

 

Z Funduszy Europejskich można starać się o pozyskanie wsparcia na rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych (np. matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, czy w zakresie języków obcych). Nie zapomniano też o możliwościach pozyskiwania dofinansowania na organizację dodatkowych zajęć. Nie tylko tzw. wyrównawczych, ale też lekcji rozwijających zdolności uczniów, czy organizację kółek zainteresowań, warsztatów i zajęć laboratoryjnych. Można również uzyskać wsparcie na staże i praktyki zawodowe dla uczniów, tworzenie klas patronackich, podnoszenie umiejętności nauczycieli, itd. 

 

>> Dla uczniów i nauczycieli 

Dodatkowo z Funduszy Europejskich możliwe jest ubieganie się o przyznanie dotacji na wsparcie uzdolnionych uczniów. Mogą oni liczyć na pomoc stypendialną. 

Pomoc przewidziana jest też dla uczniów z niepełnosprawnością. Nie tylko na wypłatę dla nich stypendiów, ale przede wszystkim, aby nauczyciele mieli możliwość indywidualnej pracy z takimi osobami. 

A gdy już mowa o nauczycielach, to także oni - podobnie jak pedagodzy - mogą starać się o pozyskanie wsparcia na udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, czy nawet sfinansować zakup np. potrzebnych podręczników i ćwiczeń. Duży nacisk kładzie się również na staże i praktyki dla nauczycieli u pracodawców. Wszystko po to, aby mogli się rozwijać, a tym samym mieli więcej kompetencji i umiejętności do przekazywania wiedzy swoim uczniom. 

 

>> Renesans szkół zawodowych 

Dzięki programom finansowanym z Funduszy Europejskich prawdziwy renesans przeżywają szkoły zawodowe. Ich uczniowie nie tylko mogą liczyć na stypendia i inne wspomniane już formy wsparcia, ale też specjalistyczne pomoce. Dodatkowo uczniowie mają możliwość odbywania staży i praktyk u swoich przyszłych pracodawców. 

Nauczyciele coraz częściej sami podpowiadają swoim uczniom, co mogą robić, aby łatwiej znaleźć pracę, ale też gdzie kontynuować edukację. Korzystają przy tym z pomocy uczelni wyższych, na których mogą zorganizować zajęcia dla swoich uczniów. 

 

>> Bliżej rzeczywistości 

Dotacje przyznawane są również na zakup pomocy dydaktycznych. Wszystko po to, aby zbliżyć warsztat w szkole do naturalnych warunków pracy. 

Dyrekcje szkół już na etapie przygotowywania wniosku o dotacje powinny jednak pamiętać, aby integralną częścią takich projektów były też zajęcia dla uczniów, przeprowadzane np. z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu. Na te wszystkie formy wsparcia można starać się pozyskać dofinansowanie z programu regionalnego dla naszego województwa. 

 

Na co można pozyskać wsparcie?

>> na staże i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy organizowane we współpracy z pracodawcami

>> na uruchamianie i dostosowanie kształcenia i szkolenia w zawodach deficytowych na rynku pracy

>> na zwiększenie pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną

>> na doradztwo edukacyjno-zawodowe głównie dla uczniów

>> na przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, aby mogły pełnić funkcje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla określonych branż/zawodów

>> na podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy

>> na podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, czyli umiejętności interpersonalnych, korzystania z nowoczesnych technologii, a także metod eksperymentu naukowego

>> na kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy

>> na tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego

>> na realizację programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

>> na wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego

>> na doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów

>> na rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym

>> na podwyższanie kwalifikacji nauczy- cieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów

>> na podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze dla artykułu (0): Wsparcie dla młodych. Wsparcie dla nauczycieli

Zakończyła się sprawa, jakiej jeszcze nie było. Na ławie oskarżonych zasiadało 36 osób.

Nie mają sklepu, ani przystanku autobusowego. Przez wioskę przejeżdżają pociągi, ale się w niej nie zatrzymują. Zabłocie, wioska leżąca zaledwie kilometr od Bystrzycy Kłodzkiej, to zupełnie inny świat...

Zamów reklamę

Skontaktujemy się z Tobą

Interesujesz się reklamą w gazecie? Może chcesz wynająć billboard lub promować się na tym portalu internetowym. Uzupełnij poniższe dane, a uzyskasz ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Formularz został wysłany.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×