REKLAMA

Jakubczyk: Rządzą, jak chcą - zapłacimy wszyscy

Przeczytaj najnowszy felieton Zygmunta Jakubczyka


Przeczytaj najnowszy felieton Zygmunta Jakubczyka


RZĄDZĄ, JAK CHCĄ – ZAPŁACIMY WSZYSCY


Tak porażającego Wystąpienia Pokontrolnego dawno nie czytałem. Arogancja, ignorancja, niekompetencja, brak poszanowania dla zasad i obowiązującego prawodawstwa - słów brak. Dużo dziś mowy o Raporcie NIK, oceniającym działanie Spółki ”Wodociągi Kłodzkie. Napisane tam - „takie działanie w praktyce oznaczało zgodę ze strony Zarządu Spółki na zadłużenie Spółki dla umożliwienia pozyskania przez Gminę Miejską Kłodzko środków finansowych do budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 8.300,0 tys. złotych” Wszyscy wiemy, że powzięto 10 milionowy kredyt, którego spłata (o dziwo) rozpocznie się od 2015 roku, a więc pod rządami nowej już Rady. Dalej jest stwierdzenie, (w mojej ocenie bardziej istotniejsze). „Wodociągi Kłodzkie”, jako gminna osoba prawna, nie wchodzi - zgodnie z ustawą o finansach publicznych – w skład sektora finansów publicznych i w związku z tym jej zadłużenie nie obciąża limitu zadłużenia Gminy Miejskiej Kłodzko” mimo tego, że Miasto ma 100% udział (właściciel Spółki). Krótko mówiąc. Polacy nic się nie stało. „Kowal zawinił, Cygana wieszać będziem”. Wszyscy wiemy w czym istota rzeczy, ale wszyscy usta pełne wody mają. Zapytałbym. Jeśli taki wniosek NIK, to gdzie konkluzja tejże instytucji kontrolnej Państwa polskiego, że należałoby dokonać i to w trybie możliwie szybkim, nowelizacji ustawy o finansach publicznych, ukrócającej takie praktyki, bo nie jest to tylko przypadek Kłodzka. Gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniowała wykonanie budżetu Gminy za rok 2012 i jakoś tej problematyki nie dostrzegła. Gdzie Rada Miejska, na której ciąży ustawowy obowiązek kontroli organóe samorządowych. Tu zasadnym wydałoby się być postawienie pytania o jakość kontroli instytucji do tego powołanych, które polskiego podatnika mało nie kosztują. Można mówić wręcz o powszechności księgowości kreatywnej. No, ale skoro o takiej księgowości można mówić na szczeblu krajowym, to dlaczego nie można byłoby tego przenosić na grunt lokalny. Przypadek Kłodzka jest tu o tyle wymowny, że chyba obrazuje wierzchołek góry lodowej. Spytacie dlaczego? Czyżby zapomniano już o długu ciążącym na ZAMG-u i to za basen w kwocie chyba dwukrotnie wyższej niż w Wodociągach?. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że i jedna i druga Spółka jest własnością Gminy Miejskiej Kłodzko – naszą, podatników. Wniosek nasuwa się sam. Skoro takie rzeczy działy się w Wodociągach, to czy przypadkiem nie ma lustrzanego odbicia w ZAMG. Tu też kontrola NIK bardzo wskazana. Choć łącznie, jest to dług 30 milionów, to tak, jakby go nie było.

Obie Spółki bezspornie ponosić będą koszty obsługi kredytu. Na koszty obsługi będą musiały uzyskiwać przychody. Tu można postawić pytania w jaki sposób?, jakim kosztem?, etc… Pewnie w budżecie miasta pojawi się pozycja kosztowa dokapitalizowanie spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kłodzko, tylko kto z mieszkańców - podatników będzie o tym wiedział? Zadałbym tu NIK-owi pytanie. Jeśli obie spółki nie wchodzą w sektor finansów publicznych, to dlaczego mają prawo do korzystania z dokapitalizowania z budżetu miasta. Jakby to nie nazwać, przekrętem i ekwilibrystyką finansową śmierdzi. Końcowy skutek będzie zawsze ten sam. Za to wszystko zapłaci mieszkaniec miasta Kłodzka – my podatnicy. Wiecie teraz dlaczego woda w Kłodzku tak drogo kosztuje? Wcale nie wykluczone, że będzie kosztować jeszcze więcej.

W Kłodzku mamy do czynienia z kumulacją patologii nie tylko na szczeblu samorządności lokalnej. Wielce wymowne jest w tym względzie Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2013 roku - cytat „Gdyby Sąd miejscowo właściwy miał uchylać się od rozpoznania sprawy za każdym razem, gdy rozstrzygana jest ważna lokalnie sprawa z udziałem osób pełniących funkcje publiczne w miejscowej społeczności, występujących w roli oskarżonych, to autorytet wymiaru sprawiedliwości zostałby znacząco obniżony. Poza tym sprawiałoby to wrażenie istnienia niejasnych relacji pomiędzy sądem i organami samorządu terytorialnego”.

Pisaliśmy, inicjując Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Bogusława Szpytmy i Rady Miejskiej w Kłodzku w 2012 roku, w Uzasadnieniu do wniosku:

- Stanowiskowe uzależnienie członków Rady Miejskiej należących do koalicyjnej grupy Burmistrza Szpytmy, wyczerpujące znamiona skorumpowania, skutkuje dysfunkcyjnością nie pozwalającą na racjonalne i obiektywne wykonywanie powierzonego mandatu społecznego

- Przerzucanie kosztów miasta na barki obywatela skutkujące drastycznymi podwyżkami cen wody i ścieków, a także i innych opłat w tym czynszów za najem mieszkań. W roku 2012 była to ponad 20% podwyżka. Ponowię zadane przeze mnie swego czasu pytanie. Co się jeszcze w tym Kłodzku stać musi, abyśmy zrozumieli, że rządy Szpytmy przynoszą temu miastu więcej szkody niż pożytku?

Nie mam zamiaru wytykanie komukolwiek braku zainteresowania żywotnymi sprawami miasta i braku udziału, wcale nie małej grupy mieszkańców w Referendum. Im dedykuję ostatnie sceny serialowego filmu „Kariera Nikodema Dyzmy”. W scenie tej Dyrektor gabinetu Prezydenta pyta. Z czego śmieje się (rzekomo przygłupawy) Żorż Ponimirski, wpuszczony na salony establishmentu. Pamiętacie odpowiedzieć? Z Was się śmieję! Z was.

Tu interpretacja własna. To Wy wynieśliście miernotę na piedestał. Daliście mu berło i koronę. Król okazał się być nagi. Zastawił berło. Zastawił koronę. Niedługo Miasto zastawi.


Zygmunt Jakubczyk*

*Autor był posłem na Sejm RP od 1993 do 1997 roku z ramienia Unii Pracy. Podczas stanu wojennego został wyrzucony z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był również członkiem NSZZ "Solidarność".

 

Poglądy przedstawione w powyższym tekście są subiektywną opinią autora i mają na celu wyłącznie zarysowanie proponowanych przez niego idei. Wszelka pojawiająca się w nim krytyka dotyczy działań i opinii, nie osób.

Dodaj komentarz

Komentarze dla artykułu (469): Jakubczyk: Rządzą, jak chcą - zapłacimy wszyscy

Obrazek użytkownika Lr
 • Lr
 • 12-01-2014

Dobry nic obrał Pan sobie Panie ex ex pośle kosmita ,nic dodać ,nic ująć .Panie Zygmuncie przejdźmy się razem po mieście zobaczy Pan z kogo się śmieją ? Piszę krótko i zrozumiale ,jak pisałem twardym piórem literackim ,to nawet Pan nic nie odpowiadał . Ja mam stałe poglądy i stałe sukcesy u boku największego umysłu wiedzy która prowadzi do sukcesu rozwoju naszego wspólnego Grodu Panie Zygmuncie Pan ten sukces chce zatrzymać .Krótko nie uda się Panu. Pozdrawiam Lr
Obrazek użytkownika anita
 • anita
 • 12-01-2014

Jak uznać za sukces ociążenie ZAMG-u kredytami z budowy basenu? Czy kredyt obciążający Wodociągi Kłodzkie na rzecz dziury budżetowej Kłodzka jest sukcesem?Czy deficyt jest wogóle do ogarnięcia przez Gospodarza. Sądzenie się Burmistrza Miasta Kłodzka z ludźmi przedsiębiorczymi jest sukcesem? Wszystko można uznać za sukces, nawet złe gospodarowanie finansami. Mam jednak dylemat czy śmiać się czy płakać, ale nad idiotami którzy poparli to zjawisko.
Obrazek użytkownika wiadomo kto
 • wiadomo kto
 • 12-01-2014

Boss,ma talent i wiedzę ,nikt mu tego nie zarzuci ,jego słabą domeną jest paniczna nienawiść do ludzi odmiennego zdania i wypalania ziemi do cna .Ta postawa to błąd ,dialog i rozmowa nawet z największym wrogiem daje pozycję wielkości ,a takie działania na szybko byle dokopać zniszczyć to pokaz małego słabego człowieka i niegodne jest z pokazem jaki ja jestem wierzący ? to daje odmienny obraz ,Wielkość człowieka polega na jego umyśle myślenia i prowadzenia dialogu w umiejętności nie okazywania swoich złych uczuć do drugiej strony z szacunkiem .T/z Dyzma gdyby wyzbył się mani prześladowczych innych i szukania haków ,pomniejszając swoje ja byłby dobrym politykiem i człowiekiem .Janusz Skrobot ma to coś co nam wszystkim brakuje każdą krytykę jego osoby potrafi przerobić w dobry humor tak wspaniałego charakteru brakuje Bossowi ,Dyzmie i mnie .Ta cecha przeciąga do Janusza wielu i to młodych ludzi a to na dalszą metę może mu dać sukces .Arek i Michał to jak wojownicy Islamu za wiarę w coś oddadzą życie nie przekupni . Krzysztof Oktawiec ,Zygmunt Jakubczyk do zagospodarowania ,Elektrycy spełnić ich oczekiwania i pozamiatane .
Obrazek użytkownika Światowid
 • Światowid
 • 12-01-2014

Zezna nieprawdę ? Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli Dz.U.2012.0.82 t.j. - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli Art. 63. Obowiązek powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. [img]http://c.wrzuta.pl/wi19310/2a8a325f0027cce152c91d17/wodociagi_nik1[/img] Marek Szpak urodził się w 1958 roku w Wołowie. Obecnie jest szefem Wodociągów Kłodzkich oraz zastępcą dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej. [img]http://nysa.klodzko.pl/images/szpak.png[/img] [b]Od początku 2013 roku Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko ma nowego prezesa. Stery, w miejsce Tomasza Perczyńskiego, przejął Marek Szpak (na zdjęciu). Kibicom i zawodnikom przybliżymy postać nowego prezesa klubu.[/b]
Obrazek użytkownika anita
 • anita
 • 12-01-2014

wojownicy tacy jak ArekM. i MichałK. są nieszkodliwi dla naszej społeczności a jak nie przekupni to tylko ich atut. Brak krytyki to brak kontaktu z Ziemią.
Obrazek użytkownika .intymny
 • .intymny
 • 12-01-2014

Oto Arek Talib w boju na śmierć i życie ,coś z Dyzmą mają wspólnego ?
Obrazek użytkownika Weismann
 • Weismann
 • 12-01-2014

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2012 PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI z dnia 29.03.2012 r. § 21 Kontroler przeprowadzający kontrolę, w szczególności: 3) dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie działalności poddanej kontroli oraz dokumentuje ustalenia; § 25. Projekt informacji o wynikach kontroli podlega wewnętrznej kontroli jakości w jednostce, która opracowała projekt.
Obrazek użytkownika wiadomo że ja
 • wiadomo że ja
 • 12-01-2014

Jadę na WOŚP zobaczyć licytację gry ufundowanej przez Bossa .to będzie kolejny sukces Wodza .ma chłop gesty.
Obrazek użytkownika Nie gadaj
 • Nie gadaj
 • 12-01-2014

Co wystawił ratusz ? Czy muzeum ?
Obrazek użytkownika Światowid
 • Światowid
 • 12-01-2014

Szpytma i jego gesty w stronę młyna.Bez NIKu. [url]http://www.youtube.com/watch?v=pE2UTNss4W8[/url] [url]http://c.wrzuta.pl/wi2418/0f5b4dd20011fc9652bdda10/khk4[/url]
Obrazek użytkownika .
 • .
 • 12-01-2014

Grę najnowszą wersję Play Station wartą ze sześć tysiaczków ,widzisz jaki chłop ma gest ,co wystawił Starosta ? Jadę bo przegapię sukces wszystkich dotąd licytacji i sukces trzeciej kadencji i wygranej w POwiecie i Gminie wiejskiej
Obrazek użytkownika ale..
 • ale..
 • 12-01-2014

Szkoda, że Burmistrz nie dał tej gry na inne miejscowe zbiórki np. dla rodziny wielodzietnej.
Obrazek użytkownika M.K.
 • M.K.
 • 12-01-2014

Nie zapomnij jka już tam pojedziesz z sukcesem odwołać i spakować Hannę Gronkiewicz Waltz. Przez rozum cięty i na umyśle szwankuje. Nie ma co się dziwić.
Obrazek użytkownika feniks
 • feniks
 • 12-01-2014

Panie Golak uważam że czas na logowanie się na tym forum ,uważam że więcej to Panu korzyści przyniesie jak obecnie ,a forum będzie rzeczywistym barometrem nastrojów społecznych .W chwili obecnej to wyżywają się ,poniżają i jaja sobie robią .
Obrazek użytkownika Fan Heńka
 • Fan Heńka
 • 12-01-2014

A Heniek coś ufundował ? Bo jeżeli twierdzi,że tak,to może mówić nieprawdę. A może oświecony Witek coś ufundował ?
Obrazek użytkownika ale jaja
 • ale jaja
 • 12-01-2014

Tak. Ufundował sobie los Heńka. Za składanie. To teraz będą mieli o jeden wspólny temat więcej;D
Obrazek użytkownika .Stachu
 • .Stachu
 • 12-01-2014

Heniu Kanał Młynówki i gondole wystawia ;D a hitem będą pstrągi z Jodłownika .
Obrazek użytkownika ucho z ratusza
 • ucho z ratusza
 • 12-01-2014

Owsiak powinien zbierać na zusy i pensje pracowników ratusza :( bo bida,że aż Mariusz K. chodzi i biadoli.Na to i na pokrycie deficytu.
Obrazek użytkownika .Stachu
 • .Stachu
 • 12-01-2014

Dekalog czyli dziesięcioro przykazań to sposób Wodza na życie ,gdy inni zmieniają nawyki ? Wódz ufundował ,chciał bym widzieć fakturę czy za jego ,czy z naszych podatków ,on jest mistrzem w takich sprawach ,jak i przestrzeganiem dekalogu ,Przykre ale prawdziwe omotał sobie tych w sutannach wokół palca ,a tym brak prawdziwego powołania i wiary ,widzących tylko srebrniki i klepanie po plecach to pasuje .Jest jeden problem takie postępowanie ma krótki byt ,czy prędzej czy później ktoś to rozliczy . Kapłani opamiętajcie się bo kościoły pustoszeją .
Obrazek użytkownika ale jaja
 • ale jaja
 • 12-01-2014

O nie pstrągi z Jodłownika powinien wystawić Marcin ksywa operacyjna NOWY. Patrz marcin tak się ryby wystawia ;D [img]http://i.wp.pl/a/f/film/033/04/54/0245404.jpg[/img] Już za niedługo też tak sobie zrobisz tzn zrobią ci;D
Obrazek użytkownika Tuus Dominus
 • Tuus Dominus
 • 12-01-2014

To ta bestia ? [url]http://www.youtube.com/watch?v=RW9FWLbPpSo[/url]
Obrazek użytkownika Kwinto
 • Kwinto
 • 12-01-2014

Uważaj byś ty je nie tatuował ? słuchaj komiku z pod ciemnej gwiazdy opozycji .Za mały i za słaby jesteś byś mógł podnieść dłoń na wielkich ludzi !! na 10 000 % wszystkie sprawy będą umorzone a zaczną się przeciw tym co dłoń podnoszą na uczciwą władzę .Przedszkolak już przegrywa .
Obrazek użytkownika ale..
 • ale..
 • 12-01-2014

wielki to znaczy ten duży wzrostem, a mały rozumem;D
Obrazek użytkownika Fanki
 • Fanki
 • 12-01-2014

Zygmunt Żerkowski radnym 2014 Zdzisław Duda radnym 2014 Andrzej Dąbrowski radnym 2014 Tomasz Żabski radnym 2014 Teresa Ludwin radnym 2014 Józef Trocki radnym 2014 Arkadiuusz Morawski radnym 2014 Jacek Banecki radnym 2014 Krzysztof Oktawiec radnym 2014 Janusz Skrobot radnym 2014 Adam Kowalski radnym 2014
Obrazek użytkownika .....w
 • .....w
 • 12-01-2014

same trutnie radnymi, ale by się Kłodzko zdziwiło:o
Obrazek użytkownika Piotr Cz.
 • Piotr Cz.
 • 12-01-2014

niektórzy ,,wasi,,, /typowani kandydaci nie mieli ngdy do czynienia z Czarnym Piotrusiem obawiam się , że kilku z nich tej próby nie wytrzyma-zdrowotnie;D ps.Po raz eNty. Wprowadźcie obowiązek logowania.
Obrazek użytkownika lolo
 • lolo
 • 12-01-2014

Jakim Czarnym Piotrusiem?
Obrazek użytkownika odkodowanie
 • odkodowanie
 • 12-01-2014

chodzi o czar. pr?
Obrazek użytkownika ale jaja
 • ale jaja
 • 12-01-2014

Św. Mikołaj radnym
Obrazek użytkownika ale jaja
 • ale jaja
 • 12-01-2014

Dziadek Mróz - radnym Św. Walenty - radnym
Obrazek użytkownika .
 • .
 • 12-01-2014

Piotr Brzostowicz
Obrazek użytkownika ale jaja
 • ale jaja
 • 12-01-2014

Pewne jest tylko to , że każdy musi umrzeć.
Obrazek użytkownika .
 • .
 • 12-01-2014

Koleś my wiemy zawsze jaki będzie wynik ,nigdy się nie mylimy . mamy pewność na 21 radnych którzy zbudują nowe Kłodzko z nowym obliczem szlacheckim bogatym ,rozumiesz !!!!!!! i nie tylko Kłodzko ale i POwiat ,Gminę i Złoty Stok ? ludzie wiedzą kto daje nadzieje na lepsze jutro .
Obrazek użytkownika ale jaja
 • ale jaja
 • 12-01-2014

Ryśki, Krzyśki, Miśki,Kameleony - ale jaja. Dla każdego coś miłego, groch z kapustą, brak odpowiedzialności za wpisy. Dlatego to forum bez wartości i bez znaczenia. - TRAKTOWANE Z PRZYMRUŻENIEM OKA.
Obrazek użytkownika Krezus
 • Krezus
 • 12-01-2014

Skrobot wygra wybory i wszyscy mu w tym pomożemy.
Obrazek użytkownika Mormon
 • Mormon
 • 12-01-2014

Mądrale forumowi. Pisać tu to żadna sztuka. Kiedy przyjdzie czas wyborów , przedstawianie programów , życie zweryfikuje populistyczne wpisy .
Obrazek użytkownika Mormon
 • Mormon
 • 12-01-2014

Już ktoś wcześniej napisał, że Skrobot chodzi jak by nawalił w pampersa i zrosły mu kręgi w kręgosłupie, a Jakubczyk może straszyć dzieci.
Obrazek użytkownika Mormon
 • Mormon
 • 12-01-2014

Szpytma musi ,musi odejść Arek Morawski ma 100% racji NIK jeszcze nie dał ostatniego zdania ,procesy wyniszczają .
Obrazek użytkownika ooo
 • ooo
 • 12-01-2014

a reszta piękna i nieugięta ha,ha,ha:D:D:D
Obrazek użytkownika .
 • .
 • 12-01-2014

To co może Zbigniew Bebel Burmistrzem ,Majowicz ,vice ,PomaChaczi vice ,Arek Morawski sekretarzem ,Michał Kołt Dyrektorem KCKSiR .Krzysztof Oktawiec Prezes Wodociągów ,Marcin Bebel Prezes ZAMiG ;D;D Michał Piszko Oświata , Celina Włodarczyk rzecznik prasowy ,Tomasz Żabski Kryta Pływalnia .;D;D;D;D;D;D
Obrazek użytkownika Mormon
 • Mormon
 • 12-01-2014

Kto to taki Arek Morawski ? Nic mi nie mówi to nazwisko ?, Widocznie niewiele ma do zaoferowania prócz chęci bycia.
Obrazek użytkownika ooo
 • ooo
 • 12-01-2014

a co wy tak między sobą rozdajecie, jakby innych nie było, nie za wysoko dla was cieniasy;D
Obrazek użytkownika ale jaja
 • ale jaja
 • 12-01-2014

Jajcarze płodzą listy pobożnych życzeń. ha..ha..
Obrazek użytkownika ale jaja
 • ale jaja
 • 12-01-2014

Oddział psychiatryczny pod szyldem tego forum czynny całą dobę. Leczenie kompleksów i odreagowanie niemocy to dobre miejsce. Piszą niespełnieni , co którzy poza klepaniem w klawiaturę nic więcej nie potrafią. Ja traktuję to miejsce tak jak na to zasługuje- czyli nijak. Tak DLA JAJ- bez znaczenia.
Obrazek użytkownika ale jaja
 • ale jaja
 • 12-01-2014

Janusz Skrobot to dobry kandydat
Obrazek użytkownika .....
 • .....
 • 12-01-2014

to sie zdecyduj czy boguś czy janusz, a może hugo...
Obrazek użytkownika .....
 • .....
 • 12-01-2014

skrobot lewy czy prawy czy sputnik...
Obrazek użytkownika ale jaja
 • ale jaja
 • 12-01-2014

Ktoś wcześniej napisał, że Skrobot wygląda jak by narobił w pampersa i zrosły mu się kręgi w kręgosłupie. Jedynie nadaje się do konferansjerki na festiwalu PSTRĄGA, albo SUDECKIEJ WOŁOWINY.
Obrazek użytkownika Mormonka
 • Mormonka
 • 12-01-2014

Mój ci Rysio vel Słoń najlepszym kandydatem na Burmistrza ,śni mu się po nocach jak rządzi i układa budżet ,dzieli stanowiska .On uwierzcie ma do tego talent.
Obrazek użytkownika .
 • .
 • 12-01-2014

Ha Ha jak wesoło to wesoło moim kandydatem jest PomaGuczi z Golda posłuszny chłop .przy nim dalej bym był wielki ha ha ha ha

Wody Polskie będą regulowały koryto rzeczne w Bystrzycy Kłodzkiej . Zróbcie nam przy okazji miejską plażę – wnioskuje jedno ze stowarzyszeń.

Zamurowano w kłodzkiej twierdzy kapsułę czasu. Szczelnie zabezpieczona metalowa skrzynia ma przeleżeć w ziemi 100 lat.

Zamów reklamę

Skontaktujemy się z Tobą

Interesujesz się reklamą w gazecie? Może chcesz wynająć billboard lub promować się na tym portalu internetowym. Uzupełnij poniższe dane, a uzyskasz ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Formularz został wysłany.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×