REKLAMA

Epidemia koronawirusa - rząd RP wprowadził kolejne obostrzenia

fot. Ministerstwo Zdrowia Minister Łukasz Szumowski: Musimy ograniczyć nasze kontakty.

W związku z epidemią koronawirusa rząd RP wprowadził kolejne obostrzenia, które obowiązują od środy - 1 kwietnia.

Oto one:

- bezwzględny dystans wobec siebie co najmniej 2 m, nie dotyczy opieki nad dzieckiem i osobą starszą;
- osoby niepełnoletnie mogą wychodzić na zewnątrz tylko pod opieką osoby dorosłej;
- sklepy spożywcze, apteki i drogerie w godzinach 10.00 - 12.00 będą czynne tylko dla osób powyżej 65. roku życia;
- zamknięte zostaną zakłady usługowe (kosmetyczka, fryzjer, studia tatuażu i tym podobne);
- zamknięte zostają parki, bulwary, plaże, zakaz korzystania z rowerów miejskich;
- zawieszenie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta;
- limit osób w sklepie: maks. 3 osoby/kasa;
- poczta: 2 osoby/ okienko;
- targowisko: 3 osoby/ stanowisko;
- obowiązek robienia zakupów w rękawiczkach;
- zamknięte hotele i obiekty noclegowe;
- busy prywatne i przewóz pracowników - taka sama zasada jak w komunikacji publicznej, co drugie miejsce wolne;
- stacje benzynowe, sklepy - obowiązek dezynfekcji miejsc dotykanych przez klientów;
- sklepy budowlane zamknięte w weekendy;
- zakłady zatrudniające dużo ludzi - obowiązek zapewnienia środków do dezynfekcji, obowiązek dystansu 1,5 m od siebie, praca w rękawiczkach;
- obowiązkowa kwarantanna dla domowników osób, które wracają z zagranicy (od dzisiaj - reszta pozostaje bez zmian). Pod karą grzywny od 5 tysięcy do 30 tysięcy zł.

Dodaj komentarz

Komentarze dla artykułu (18): Epidemia koronawirusa - rząd RP wprowadził kolejne obostrzenia

Obrazek użytkownika Ojciec Seweryn
 • Ojciec Seweryn
 • 02-04-2020

Dnia 02.04.2005r odszedł do domu Pana św.Jan Paweł II . W dniu wielkiej tragedii narodowej epidemi koronowirusa i cierpienia tysięcy ludzi .Zanieśmy modlitwy za pośrednictwem świętego do Boga o szybkie znalezienie leku na tą zdradradliwą chorobę .Zaniechajmy waśnie polityczne a dla dobra milionów wybory przesunąć na przyszły rok ,tak by wszystko było poświęcone na zatrzymanie wspólnego wroga jakim jest chorobą i cierpienie a nie wyborami które mogą przyczynić się do wzrostu cierpienia .Ludzie mogą źegnać w ostatniej drodze w 5 osób a na wybory do poczty milionami chodzić Źycie to skarb najcenniejszy oddłuźmy spory a wszystkie ręce na pokład do walki o źycie wielu.Popierałem obecnego Prezydenta . Jeśli dla kogoś jest ważniejsza władza od źycia nie będzie miał mojego poparcia .
Obrazek użytkownika Ojciec Seweryn
 • Ojciec Seweryn
 • 02-04-2020

Dnia 02.04.2005r odszedł do domu Pana św.Jan Paweł II . W dniu wielkiej tragedii narodowej epidemi koronowirusa i cierpienia tysięcy ludzi .Zanieśmy modlitwy za pośrednictwem świętego do Boga o szybkie znalezienie leku na tą zdradradliwą chorobę .Zaniechajmy waśnie polityczne a dla dobra milionów wybory przesunąć na przyszły rok ,tak by wszystko było poświęcone na zatrzymanie wspólnego wroga jakim jest chorobą i cierpienie a nie wyborami które mogą przyczynić się do wzrostu cierpienia .Ludzie mogą źegnać w ostatniej drodze w 5 osób a na wybory do poczty milionami chodzić Źycie to skarb najcenniejszy oddłuźmy spory a wszystkie ręce na pokład do walki o źycie wielu.Popierałem obecnego Prezydenta . Jeśli dla kogoś jest ważniejsza władza od źycia nie będzie miał mojego poparcia .
Obrazek użytkownika Ojciec Seweryn
 • Ojciec Seweryn
 • 02-04-2020

Dnia 02.04.2005r odszedł do domu Pana św.Jan Paweł II . W dniu wielkiej tragedii narodowej epidemi koronowirusa i cierpienia tysięcy ludzi .Zanieśmy modlitwy za pośrednictwem świętego do Boga o szybkie znalezienie leku na tą zdradradliwą chorobę .Zaniechajmy waśnie polityczne a dla dobra milionów wybory przesunąć na przyszły rok ,tak by wszystko było poświęcone na zatrzymanie wspólnego wroga jakim jest chorobą i cierpienie a nie wyborami które mogą przyczynić się do wzrostu cierpienia .Ludzie mogą źegnać w ostatniej drodze w 5 osób a na wybory do poczty milionami chodzić Źycie to skarb najcenniejszy oddłuźmy spory a wszystkie ręce na pokład do walki o źycie wielu.Popierałem obecnego Prezydenta . Jeśli dla kogoś jest ważniejsza władza od źycia nie będzie miał mojego poparcia .
Obrazek użytkownika Ojciec Seweryn
 • Ojciec Seweryn
 • 02-04-2020

Dnia 02.04.2005r odszedł do domu Pana św.Jan Paweł II . W dniu wielkiej tragedii narodowej epidemi koronowirusa i cierpienia tysięcy ludzi .Zanieśmy modlitwy za pośrednictwem świętego do Boga o szybkie znalezienie leku na tą zdradradliwą chorobę .Zaniechajmy waśnie polityczne a dla dobra milionów wybory przesunąć na przyszły rok ,tak by wszystko było poświęcone na zatrzymanie wspólnego wroga jakim jest chorobą i cierpienie a nie wyborami które mogą przyczynić się do wzrostu cierpienia .Ludzie mogą źegnać w ostatniej drodze w 5 osób a na wybory do poczty milionami chodzić Źycie to skarb najcenniejszy oddłuźmy spory a wszystkie ręce na pokład do walki o źycie wielu.Popierałem obecnego Prezydenta . Jeśli dla kogoś jest ważniejsza władza od źycia nie będzie miał mojego poparcia .
Obrazek użytkownika Ojciec Seweryn
 • Ojciec Seweryn
 • 02-04-2020

Dnia 02.04.2005r odszedł do domu Pana św.Jan Paweł II . W dniu wielkiej tragedii narodowej epidemi koronowirusa i cierpienia tysięcy ludzi .Zanieśmy modlitwy za pośrednictwem świętego do Boga o szybkie znalezienie leku na tą zdradradliwą chorobę .Zaniechajmy waśnie polityczne a dla dobra milionów wybory przesunąć na przyszły rok ,tak by wszystko było poświęcone na zatrzymanie wspólnego wroga jakim jest chorobą i cierpienie a nie wyborami które mogą przyczynić się do wzrostu cierpienia .Ludzie mogą źegnać w ostatniej drodze w 5 osób a na wybory do poczty milionami chodzić Źycie to skarb najcenniejszy oddłuźmy spory a wszystkie ręce na pokład do walki o źycie wielu.Popierałem obecnego Prezydenta . Jeśli dla kogoś jest ważniejsza władza od źycia nie będzie miał mojego poparcia .
Obrazek użytkownika Blur
 • Blur
 • 02-04-2020

Nie wiem czyim ojcem jesteś Sewerynie, ale żal mi twoich dzieci. Wyjaśnij im, a i mnie przy okazji, dlaczego ośmielasz się podważac wyroki boskie? Dlaczego chcesz się leczyć, zamiast uklęknąć, pochylić kornie głowę i modląc się rzec" ...bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi". Stwórca wie najlepiej czyś godny żyć, czy może przeciwnie. Niechże więc okaże swoją wolę! Chyba, ze ten manifest polityczny, który napisałeś to prawdziwy Ty- pycha i arogancja, z chrześcijańską pokorą nie mająca nic wspólnego.. Et nihil supra. Będę się modlił , by Bóg osądził cię sprawiedliwie.
Obrazek użytkownika Ojciec Sewewryn
 • Ojciec Sewewryn
 • 03-04-2020

Pan czuwa nad sprawiedliwym Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!” Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców». Oto słowo Boże.Trudno było Judejczykom zaakceptować prawdę, że Jezus jest Synem Boga. Mogli przyjąć to, że jest nadzwyczajnym prorokiem, nawet że jest Mesjaszem posłanym przez Boga na świat, ale że sam jest Bogiem?! Że jest równy Jahwe?! W ich uszach było to czyste bluźnierstwo i uzurpacja. Nie przekonał ich nawet ten argument, który Jezus przytoczył ze Starego Testamentu, z Ps 82,6: „bogami jesteście”, który to zwrot odnosił się do sędziów Narodu Wybranego, posiadających z woli Bożej władzę osądzania ludzkich spraw, a zatem w jakiejś mierze partycypujących w majestacie samego Boga. Skoro Bóg ich nazywa „bogami”, czyli równymi sobie, to czyż tym bardziej ten zwrot nie odnosi do Jezusa, którego Bóg poświęcił i posłał na świat z misją zbawienia ludzi?! Jeśli jednak to do nich nie trafia, to przynajmniej winni byli ufać Jezusowi ze względu na dzieła, które spełniał. Czy ja ufam Jezusowi ze względu na Jego dzieła? A może postawmy pytanie inaczej: czy moje świadectwo życia przekonuje innych do Jezusa i Jego Kościoła? Ojcze! Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty! II Księga Królewska 5,13 *I Kor. 1,18-25 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 19. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 20. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? 21. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. 22. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, 23. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, 24. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 25. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.POZWÓL BOGU STAĆ SIĘ EXPERTEM W SPRAWIE TWOJEJ DROGI ZBAWIENIA NIE UFAJ NIKOMU, TYLKO ŻYWEMU SŁOWU BOŻEMU. ....…pycha chodzi przed upadkiem…„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.” (Ewangelia wg św. Łukasza 6, 37) Czy jest możliwe wprowadzenie w życie tych słów Ewangelii? Czyż nie trzeba sądzić, jeśli nie chce się opuszczać rąk wtedy, kiedy coś idzie źle? A przecież to wezwanie Jezusa zapadło głęboko w serca. Apostołowie Jakub i Paweł, zresztą tak bardzo różni, odwołują się do niego prawie takimi samymi słowami. Jakub napisał: „A ty kimże jesteś, byś osądzał bliźniego?” (Jk 4, 12). A Paweł: „Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę?” (List do Rzymian 14, 4).....Blur...Dziękuję za modlitwę ,jej nigdy nie za dużo ....Bądz wola twoja ? a może Jezu ty się tym zajmij . Czy wszystkie plagi były Egipskie ? Czy wszystkie Plagi zsyła Bóg ? ..Czy nie mam prawa wyrazić swojego zdania o sytuacji w kraju ,czysz nie mam prawa się lękać o los bliskich, bo ty mnie powiesz Pycha cię rozpiera . Tak Pan jest sędzią najwyższym sprawiedliwym i dla tego nie mnie ciebie osądzać . Czym jest władza trupami usłana ? Niech Bóg bracie ma ciebie w opiece
Obrazek użytkownika Ojciec Seweryn
 • Ojciec Seweryn
 • 03-04-2020

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami... Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie! Od nagłej i niespodzianej śmierci Zachowaj nas Panie! My grzeszni Ciebie Boga prosimy Wysłuchaj nas Panie! MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.......Blur ..to według ciebie Pycha? ....Przed chwilą sprawdziłem ile jest już chorych ,niestety rośnie i rosną dramaty straty bliskich ....św.Jan Paweł kochał swoją ojczyznę i z natury zwracam się za przyczyną o modlitwę do Boga o szybkie znalezienie leku ,i to Pycha według ciebie ? Polityka ,każdy ,każdy z nas jest jej częścią a w historii mamy wiele przekazów polityki jak Obrona Częstochowy itd. Czy codzienne modlitwy braci Paulinów za Ojczyznę i ustanie pandemii to też pycha. Uważam że wybory w czasie pandemii ,gdzie cały świat odwołuje wszelkie imprezy ,Francja zorganizowała wybory efekt ? Bawaria na którą się powołują ,poczekajmy jaki efekt będzie , daj Boże by był dobry .Czy coś tragicznego stanie się jak wybory odbędą się w przyszłym roku > Szczęść Boże
Obrazek użytkownika Czytelnik
 • Czytelnik
 • 03-04-2020

Do Blur - Przesyłam Ci przesłanie kardynała Stefana Wyszyńskiego "Zaprzestańmy stawiać wymagania innym! Sobie je dedykujmy!". Blur , troszeczkę więcej TOLERANCJI.
Obrazek użytkownika Czytelnik
 • Czytelnik
 • 03-04-2020

Do Blur - Przesyłam Ci przesłanie kardynała Stefana Wyszyńskiego "Zaprzestańmy stawiać wymagania innym! Sobie je dedykujmy!". Blur , troszeczkę więcej TOLERANCJI.
Obrazek użytkownika Czytelnik
 • Czytelnik
 • 03-04-2020

Do Blur - Przesyłam Ci przesłanie kardynała Stefana Wyszyńskiego "Zaprzestańmy stawiać wymagania innym! Sobie je dedykujmy!". Blur , troszeczkę więcej TOLERANCJI.
Obrazek użytkownika Czytelnik
 • Czytelnik
 • 03-04-2020

Do Blur - Przesyłam Ci przesłanie kardynała Stefana Wyszyńskiego "Zaprzestańmy stawiać wymagania innym! Sobie je dedykujmy!". Blur , troszeczkę więcej TOLERANCJI.
Obrazek użytkownika Jacek
 • Jacek
 • 03-04-2020

Brak pieniędzy na słuźbę zdrowia ,brak na osprzęt przeciw wirusom jak kombinezony maseczki .przełbice itd .Dobra zmiana ma kasę na tworzenie nikomu niepotrzebnego stanowiska dla swoich .Komu potrzebne było stanowisko drugiego vicewojewody w skali kraju to wydatek blisko 5 milionów ,ile by było sprzętu .Dobra zmiana to dojna zmiana ,dzisiaj pokazuje prawdziwe oblicze naszym tak naprawdę im zależy na władzy a nie na zdrowiu milionów.W naszej małej ojczyźnie jest grupka ludzi którzy chyba mieli ciężkie dzieciństwo ze sieją nienawiścią i GK i jej redaktor to podsyca .Proste GK traci w oczach mieszkańców i coraz więcej ludzi mówi sama hałasu w koło Macieju Bartczak Referendum jak by w tym mieście nic się innego nie działo .Jeszcze raz mówię Panie Piela przeglądnij dokładnie wszystkie te t^z interepelacje co w nich jest .czego dotyczą ?wiem napewno źe juź niedługo kilka firm i osób wyjdzie na drogę prawną wobec pomówień i bezprawne i bezpodstawne używanie ich nazwy publicznie co jawnie szkodziło tym firmom.
Obrazek użytkownika Czytelnik
 • Czytelnik
 • 03-04-2020

Jacek - Przesyłam Ci również przesłanie kardynała Stefana Wyszyńskiego "Zaprzestańmy stawiać wymagania innym! Sobie je dedykujmy!". Jacku twoja zawiść i nienawiść kiedyś Cię udusi. Wszystkie twoje zarzuty wobec tzw. Dobrej Zmiany można też przypisać tobie i twojej pracy po protekcji w UM. Nie bądź SAMOCHWAŁĄ. Życzę Ci powodzenia.
Obrazek użytkownika Jacek
 • Jacek
 • 03-04-2020

Mieszkańcu a co o tym powiesz.,PiS wymienił prezesa Poczty Polskiej. "To bliski współpracownik Mariusza Błaszczaka"? Słynny pluj ,były urzędnik dostaje pracę w ZUK ? vice Wojewoda drugi ,do tej pory był tylko jeden .To nie protekcja .Może tobie prześlę przesłanie Kardynała Wyszyńskiego ? gdyby żył wstydził by się tego co wyprawia obecna władza.
Obrazek użytkownika Brad Pit
 • Brad Pit
 • 04-04-2020

Kuźwa głowa jak balon świat się kręci i potworny zapach kuźwa to dopiero koronowirus kuźwa wpuścić ulituj się a potem chorować i wietrzyć tydzień ...Kuźwa nie ķąpie się !!!!!
Obrazek użytkownika Brad Pit
 • Brad Pit
 • 04-04-2020

Kuźwa głowa jak balon świat się kręci i potworny zapach kuźwa to dopiero koronowirus kuźwa wpuścić ulituj się a potem chorować i wietrzyć tydzień ...Kuźwa nie ķąpie się !!!!!
Obrazek użytkownika Mk
 • Mk
 • 04-04-2020

Ty kuzwa !!!skrzeczysz jak papuga .Kolega miał być a papuga skrzecząca sie zrobil.

Kłodzko: Przy zjeździe na Orlen doszło do kolizji 4 samochodów osobowych

Fot. Phantasma1958 Polska-org.pl

Kłodzko: Konkubent Lucyny K. który wraz z nią miał dopuścić się zabójstwa dziecka przebywa w zakładzie karnym w Kłodzku.

Kłodzko: Samochód zbierający odpady potrącił kobietę. Była reanimowana na miejscu.

Zamów reklamę

Skontaktujemy się z Tobą

Interesujesz się reklamą w gazecie? Może chcesz wynająć billboard lub promować się na tym portalu internetowym. Uzupełnij poniższe dane, a uzyskasz ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Formularz został wysłany.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×