REKLAMA

Kopalnia obstrukcji

Inwestorzy czekają już 6 lat. Radny Adam Łącki pisze dramatyczny list do senatora Aleksandra Szweda.

Najistotniejsze fakty dotyczące uruchomienia kopalni 1. Mam pokłady zawierające 180 mln ton, najwyższej jakości węgla koksującego, niezbędnego do wytopu stali, a nie do palenia w piecach. 2. Społeczna strona, którą reprezentował Łącki, wobec 25-procentowego bezrobocia, podjęła w 2011 roku inicjatywę reaktywacji kopalni i zaczęła szukać inwestora, zwracając się o pomoc do rządu. Niestety ze strony rządu inwestora nie pozyskano. 3. Dopiero po roku intensywnych poszukiwań, po zorganizowaniu dwóch konferencji gospodarczych z udziałem naukowych autorytetów Polskiej Akademii Nauk, jeden z profesorów zainteresował inwestora z Australii reprezentującego grupę kapitałową Balamara. Australijski inwestor w lutym 2013 roku przyjechał na zaproszenie Łąckiego do Kłodzka. 4. Jeszcze w 2013 roku inwestor z Australii uzyskał koncesje na odwierty geologiczne w Ludwikowicach oraz zakupił dokumentację geologiczną i przeprowadził prace wiertniczo-geologiczne, angażując się kapitałowo. 5. W maju 2018 roku Balamara otrzymała decyzję środowiskową dotyczącą budowy kopalni. Decyzja otworzyła drogę do uzyskania koncesji na wydobycie węgla. 6. W lipcu 2018 roku inwestor wystąpił do Ministerstwa Środowiska o uzyskanie koncesji na wydobycie, dążąc do jak najszybszej budowy kopalni, obliczonej docelowo na 1.500 miejsc pracy. Teraz oczekuje na finalną decyzję, ale jest to oczekiwanie naciągnięte przez tyle lat do granic wytrzymałości.
List otwarty do Senatora Aleksandra Szweda w sprawie budowy Kopalni Węgla Koksującego w Nowej Rudzie:
Szanowny Panie Senatorze
Dziękuję za list gratulacyjny, jaki otrzymałem w związku z moim wyborem na radnego i zgodnie z Pana zaproszeniem przechodzę do działania. Zwracam się do Pana, jako aktualnie jedynego senatora pochodzącego z ziemi kłodzkiej, który po parlamentarnych wyborach w 2015 roku powinien mieć realny wpływ na rozwiązywanie problemów i rozwój służący naszemu krajowi. Ponadto kieruję ten list właśnie do Pana, bo wierzę w Pana dobre intencje znane mi z czasów, kiedy razem byliśmy radnymi powiatowymi IV kadencji i jako radny w 2012 roku okazywał Pan wielką aprobatę dla mojej inicjatywy budowy kopalni. Wnioskuję w imieniu strony społecznej regionu ziemi kłodzkiej, oczekującej od rządzących stwarzania warunków do lepszego życia, o przyśpieszenie wydania końcowej decyzji i koncesji dla inwestora na wydobycie węgla koksującego w rejonie Nowej Rudy.
Szanowny Panie Senatorze
W zaistniałych okolicznościach, jako patriota, działacz gospodarczy i społeczny regionu oraz wykształcony przez nasza ojczyznę ekonomista, zadaję pytania sobie i rządzącym, bez względu na ich barwę: 1/ Czy od 2011 roku, kiedy zainicjowałem przywrócenie kopalni w interesie społecznym, nasze naturalne bogactwo narodowe powinno nadal czekać na ożywienie? 2/ Czy jakikolwiek inwestor, musi w Polsce, angażując własne kapitały, czekać 6 lat na przejście biurokratycznych etapów i uruchomienie inicjatywy przynoszącej ewidentne korzyści dla regionu i kraju? W świetle powyższego, jako reprezentant strony społecznej proszę Pana Senatora będącego aktualnie najwyższej rangi politykiem strony rządzącej, pochodzącym z ziemi kłodzkiej, o skuteczną interwencję w sprawie. Proszę przyśpieszyć bieg wydania końcowej decyzji dla inwestora, na wydobycie naszego czarnego złota, co warunkuje budowę Kopalni Węgla Koksującego Nowa Ruda służącej naszej lepszej przyszłości.

Odpowiedź senatora Aleksandra Szweda

Czy i jakie działania podejmie Pan jako senator, w celu przyspieszenia wydania koncesji na wydobycie węgla koksującego i budowę kopalni w Nowej Rudzie?

Rzeczywiście w dniu 30 listopada br. otrzymałem list otwarty od Pana radnego Adama Łąckiego dotyczący kwestii budowy Kopalni Węgla Koksującego w rejonie Nowej Rudy. Jest to pierwszy oficjalny wniosek jaki wpłynął do mojego biura senatorskiego, pomimo że już blisko trzy lata temu spotkałem się w biurze senatorskim w Kłodzku, zarówno z Radnym Panem Adamem Łąckim, jak też dyrektorem generalnym Panem Andrzejem Zibrowem. Na spotkaniu tym złożyłem deklarację, że jak najbardziej jako senator Ziemi Kłodzkiej jestem do dyspozycji i pomocy w każdej inwestycji jaka może zawitać do naszej pięknej Ziemi Kłodzkiej, w tym także kwestii budowy kopalni. Poprosiłem tylko o oficjalny wniosek w tej sprawie, w celu opisania problemów natury proceduralnej z jakimi zmaga się inwestor. Pomimo deklaracji, taki wniosek do czasu wpłynięcia listu otwartego do mojego biura nie wpłynął. W związku ze skierowanym przez Pana Adama Łąckiego listem otwartym zamierzam skierować na bieżącym 68 posiedzeniu Senatu RP oświadczenie senatorskie skierowane do Ministerstwa Środowiska w sprawie nadania koncesji na wydobycie pokładów węgla na naszym terenie, prosząc o udzielenie szczegółowych informacji w tej sprawie. Podejmę również w tej kwestii rozmowy w ministerstwie.

List otwarty jaki wpłynął 30 listopada jest pierwszym oficjalnym wnioskiem skierowanym do mojego biura senatorskiego w tej sprawie. Pomimo to podczas kilku spotkań z sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, prof. Mariuszem Orionem Jędryskiem wielokrotnie wskazywałem potrzebę budowy kopalni na naszym terenie i z informacji jakie uzyskałem ministerstwo było i jest otwarte na rozmowy i działania związane z tą inwestycją. W parlamencie zaś przystąpiłem do składu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.

Jak jest Pana zdaniem realna szansa na to, że kopalnia w NR naprawdę powstanie, patrząc na to z perspektywy czasu i lat, które minęły od chwili, gdy o kopalni pierwszy raz zrobiło się głośno? Jak długo jeszcze będziemy czekać?

Szczegółowych informacji w tym zakresie będę mógł udzielić po uzyskaniu szczegółowych informacji z ministerstwa środowiska. Oczywiście zrobię co w mojej mocy i gorąco trzymam kciuki za tą inwestycję.

Dodaj komentarz

Komentarze dla artykułu (11): Kopalnia obstrukcji

Obrazek użytkownika Jacek
 • Jacek
 • 18-12-2018

Michal Kolto zagubiony człowiek to kopalnia obstrukckji , niewie z kim przeciw komu ,dzisiaj nosi gazety bo tylko to dobrze robi jednemu plujac na drugiego jutro idzie do tego drugiego a pluje na tego pierwszego to bardzo zły człowiek o niestabilnej psychice rozdwojenie to mało powiedziane a szkoda ,wiedzę ma lecz bardzo zły harakter go gubi i nieumiejętność współpracy wiem jedno i Szpyrybnego zdradzi jeszcze raz to jest właśnie KoLto
Obrazek użytkownika Jacek
 • Jacek
 • 18-12-2018

Michal Kolto zagubiony człowiek to kopalnia obstrukckji , niewie z kim przeciw komu ,dzisiaj nosi gazety bo tylko to dobrze robi jednemu plujac na drugiego jutro idzie do tego drugiego a pluje na tego pierwszego to bardzo zły człowiek o niestabilnej psychice rozdwojenie to mało powiedziane a szkoda ,wiedzę ma lecz bardzo zły harakter go gubi i nieumiejętność współpracy wiem jedno i Szpyrybnego zdradzi jeszcze raz to jest właśnie KoLto
Obrazek użytkownika Jacek
 • Jacek
 • 18-12-2018

Michal Kolto zagubiony człowiek to kopalnia obstrukckji , niewie z kim przeciw komu ,dzisiaj nosi gazety bo tylko to dobrze robi jednemu plujac na drugiego jutro idzie do tego drugiego a pluje na tego pierwszego to bardzo zły człowiek o niestabilnej psychice rozdwojenie to mało powiedziane a szkoda ,wiedzę ma lecz bardzo zły harakter go gubi i nieumiejętność współpracy wiem jedno i Szpyrybnego zdradzi jeszcze raz to jest właśnie KoLto
Obrazek użytkownika Jacek
 • Jacek
 • 18-12-2018

Michal Kolto zagubiony człowiek to kopalnia obstrukckji , niewie z kim przeciw komu ,dzisiaj nosi gazety bo tylko to dobrze robi jednemu plujac na drugiego jutro idzie do tego drugiego a pluje na tego pierwszego to bardzo zły człowiek o niestabilnej psychice rozdwojenie to mało powiedziane a szkoda ,wiedzę ma lecz bardzo zły harakter go gubi i nieumiejętność współpracy wiem jedno i Szpyrybnego zdradzi jeszcze raz to jest właśnie KoLto
Obrazek użytkownika Jacek
 • Jacek
 • 18-12-2018

Michal Kolto zagubiony człowiek to kopalnia obstrukckji , niewie z kim przeciw komu ,dzisiaj nosi gazety bo tylko to dobrze robi jednemu plujac na drugiego jutro idzie do tego drugiego a pluje na tego pierwszego to bardzo zły człowiek o niestabilnej psychice rozdwojenie to mało powiedziane a szkoda ,wiedzę ma lecz bardzo zły harakter go gubi i nieumiejętność współpracy wiem jedno i Szpyrybnego zdradzi jeszcze raz to jest właśnie KoLto
Obrazek użytkownika Jacek
 • Jacek
 • 18-12-2018

Michal Kolto zagubiony człowiek to kopalnia obstrukckji , niewie z kim przeciw komu ,dzisiaj nosi gazety bo tylko to dobrze robi jednemu plujac na drugiego jutro idzie do tego drugiego a pluje na tego pierwszego to bardzo zły człowiek o niestabilnej psychice rozdwojenie to mało powiedziane a szkoda ,wiedzę ma lecz bardzo zły harakter go gubi i nieumiejętność współpracy wiem jedno i Szpyrybnego zdradzi jeszcze raz to jest właśnie KoLto
Obrazek użytkownika Jacek
 • Jacek
 • 18-12-2018

Michal Kolto zagubiony człowiek to kopalnia obstrukckji , niewie z kim przeciw komu ,dzisiaj nosi gazety bo tylko to dobrze robi jednemu plujac na drugiego jutro idzie do tego drugiego a pluje na tego pierwszego to bardzo zły człowiek o niestabilnej psychice rozdwojenie to mało powiedziane a szkoda ,wiedzę ma lecz bardzo zły harakter go gubi i nieumiejętność współpracy wiem jedno i Szpyrybnego zdradzi jeszcze raz to jest właśnie KoLto
Obrazek użytkownika Mkkk
 • Mkkk
 • 18-12-2018

Michal jeszcze wam pokaże gdzie wasze miejsce w szeregu przyjdzie i spakuje was do pudła jasie jacki itd Kłodzko skazane na Bodzia wielkiego bo tylko on wie jak się rządzi i buduje rozwój i bogactwo Michałek to obecnie prawa dłoń naszego kierunku abordazu na ratusz i poronienia wszystkich pająków darmo zjadom mówimy Niet niet bo dien pabiedy nastajaszczy sukces bliski władza wraca w ręce fachowców uczciwych
Obrazek użytkownika Mkkk
 • Mkkk
 • 18-12-2018

Michal jeszcze wam pokaże gdzie wasze miejsce w szeregu przyjdzie i spakuje was do pudła jasie jacki itd Kłodzko skazane na Bodzia wielkiego bo tylko on wie jak się rządzi i buduje rozwój i bogactwo Michałek to obecnie prawa dłoń naszego kierunku abordazu na ratusz i poronienia wszystkich pająków darmo zjadom mówimy Niet niet bo dien pabiedy nastajaszczy sukces bliski władza wraca w ręce fachowców uczciwych
Obrazek użytkownika Mkkk
 • Mkkk
 • 18-12-2018

Michal jeszcze wam pokaże gdzie wasze miejsce w szeregu przyjdzie i spakuje was do pudła jasie jacki itd Kłodzko skazane na Bodzia wielkiego bo tylko on wie jak się rządzi i buduje rozwój i bogactwo Michałek to obecnie prawa dłoń naszego kierunku abordazu na ratusz i poronienia wszystkich pająków darmo zjadom mówimy Niet niet bo dien pabiedy nastajaszczy sukces bliski władza wraca w ręce fachowców uczciwych
Obrazek użytkownika Marysia
 • Marysia
 • 19-12-2018

" kciuki za tą inwestycję" za tę inwestycję też trzymam kciuki ja skromna Marysia

Zakończyła się sprawa, jakiej jeszcze nie było. Na ławie oskarżonych zasiadało 36 osób.

Nie mają sklepu, ani przystanku autobusowego. Przez wioskę przejeżdżają pociągi, ale się w niej nie zatrzymują. Zabłocie, wioska leżąca zaledwie kilometr od Bystrzycy Kłodzkiej, to zupełnie inny świat...

Zamów reklamę

Skontaktujemy się z Tobą

Interesujesz się reklamą w gazecie? Może chcesz wynająć billboard lub promować się na tym portalu internetowym. Uzupełnij poniższe dane, a uzyskasz ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Formularz został wysłany.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×